அன்று பஸ்ஸாண்டில் உறக்கம்… இன்று இவர் குரலுக்கு தமிழகமே மயக்கம்! ஒரு சாமானியன் சாதனையாளனான கதை..!

தன் இசைக்கனவை நிறைவேற்ற வீட்டை விட்டு, ஓடி வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் படுத்து உறங்கி போராடிய இளைஞர் ஒருவரின் வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கையை விதைக்கிறது. அரியலூர்

Read more