முரட்டு சிங்கிளா நீங்கள்?… பயன்பாட்டிற்கு வந்தது Facebook Dating!

Facebook நிறுவனத்தின் ப்ரத்தியேக டேட்டிங் அம்சமான Facebook Dating தற்போது சிங்கப்பூரில் பயன்பான்டிற்கு வந்துள்ளது! டேட்டிங்க் எனப்படும் குறைகால காதலர்களை தேடும் செயலுக்கு உலக அளவில் பல

Read more