குடல் புழுக்களை அழிக்க ஈசியான இயற்கை வீட்டு வைத்தியம்…!

Spread the love

சுத்த இல்லாத சாப்பாடு சாப்பிடுவதாலும், உணவு உண்ணும்போது கையினை நன்கு சுத்தம் செய்யாதிதனாலும், அசுத்தமான தண்ணீர் மற்றும் தூசு மாசு போன்ற இடங்களில் வாழ்ந்தாலும் குடல் புழுக்கள் உருவாகின்றது.

குடல் புழுக்கள் நம் உடம்பில் உள்ள சத்துக்களை எடுத்து வாழ்வதால் நமக்கு எப்போதுமே சோர்வு நிலையில் காணப்படும். குழந்தைகள் மந்தநிலை ஏற்படவும் இந்த குடற் புழுக்கள் காரணமாக இருக்கின்றன. இதனால் குழந்தைகள் படிப்பு மற்றும் அறிவுத்திறன் குறைந்தே காணப்படுவார்கள்.

இது போன்ற பல பிரச்சனைக்ளுக்கு காரணமே இந்த குடற்புழுக்கள் தான்.இந்த குடற் புழுக்களை எவ்வாறு அழிப்பது என்பதை இங்கு 3 செய்முறை வடிவில் நீங்கள் காணலாம். இங்கு கொடுக்கும் செய்முறை 3 ஒன்றினை நீங்கள் பயன்படுத்திஇல் கொள்ளலாம்.மூன்றுமே இயற்கையானது ஆகவே பக்க விளைவுகள் ஏதும் ஏற்படாது.உடலுக்கு நல்ல பலன் தரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *